УПИС У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ – ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици расписује конкурс за упис у прву годину основних академских студија права у трећем конкурсном року и то:

  • 28 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 2 места која су резервисана за поједине категорије лица, и то:
    1 место за особе са инвалидитетом и
    1 место за држављане Републике Србије који су у школској 2022/2023. години средњу школу завршили у иностранству,
  • 70 студент који сам плаћа школарину у седишту факултета у Косовској Митровици,
  • 27 студената који сами плаћају школарину у Високошколској јединици Правног факултета у Врању.

Пријаве на конкурс примају се од 18.09.2023. до 25.09.2023. године од 8  до 14 часова.
Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе на увид оригинал документа, а уз пријавни лист предају и фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплома о завршном, односно матурском испиту,
  • доказ о уплати у износу од 6.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун Правног факултета: 840 – 1491666 – 31 позив на број  97 – 41 – 310.

Полагање пријемног  испита обавиће се 26.09.2023. са почетком у 12 сати, према распореду који ће кандидати добити приликом пријаве на конкурс.
Објављивање прелиминарне ранг листе 26.09.2023. године.
Након пријемног испита факултет објављује ранг листу на огласној табли и интернет страници факултета, у року који је утврђен конкурсом.
Примедбе и жалбе на ранг листу достављају се најкасније 36 сати од објављивања, а уз учешће Комисије декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Коначна ранг листа до 28.09.2023. године.
Упис примљених кандидата обавиће се 29. септембра 2023. године.

Kонкурс за упис студената на основним академским студијама права

Пријава на конкурс

 

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

СПОТ – ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ         

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

СПОТ – СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА

 

УПИС – ОАС                  Информатор – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

Тест СРПСКИ ЈЕЗИК     Одговори СРПСКИ ЈЕЗИК

Тест ИСТОРИЈА             Одговори ИСТОРИЈА

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

СПОТ – ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ         

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

СПОТ – СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА

Тест СРПСКИ ЈЕЗИК     Одговори СРПСКИ ЈЕЗИК

Тест ИСТОРИЈА             Одговори ИСТОРИЈА