Студентски парламент Правног факултета је орган Факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Студентски парламент има 15 чланова.

Избори за Студентски парламент сe одржавају сваке друге године по Статуту Правног факултета.

На одржаним изборима 20.10.2020. године победила је:

  • листа “За НАШ Правни”, носилац листе Марко Томашевић.

За председника студенског парламента изабран је Нинослав Радосављевић.

За потпредседника Студентског парламента изабран је ________________.

За координатора Студентског парламента Високошколске јединице у Врању изабрана је Антонела Митић.

За чланове координационог тела Студентског парламента Високошколске јединице у Врању изабрани су:

1. Антонела Митић
2. Невена Додић
3. Лазар Вукелић
4. Исидора Митић
5. Леонора Станковић
6. Страхиња Станковић
7. Милица Јовановић

За студента продекана изабран је Михајло Стоисављевић.

За чланове Савета Правног факултета из редова студената изабрани су:

1. Николина Топличевић, студент
2. Тамара Дојчиновић, студент
3. Нинослав Радосављевић, студент

За чланове Наставно-научног већа из редова студената изабрани су:
1. Марко Томашевић
2. Нинослав Радосављевић
3. Николина Гњидић
4. Николина Топлочевић
5. Анђела Ђорђевић
6. Александар Лабан
7. Михајло Стоисављевић

За чланове Универзитетског парламента изабрани су:

1. Марко Томашевић
2. Александар Лабан
3. Нинослав Радосављевић

Председник:

Нинослав Радосављевић
моб. 064-4866-133

Студент продекан:

Михајло Стоисављевић

sppfkm@gmail.com