Служба за опште послове

1. Младен Тодоровић Стручни сарадник
2. Марија Кошанин Правник
3. Благица Данић Технички секретар
4. Ружица Паунковић Технички секретар
5. Александар Филиповић Возач
6. Небојша Јовановић Курир
7. Радојица Ћирковић Портир
8. Станиславка Јевтић Хигијеничар
9. Младен Цветић Портир
10. Тања Ковачевић Хигијеничар