Служба за опште послове

1. Младен Тодоровић Стручни сарадник mladen.todorovic@pr.ac.rs
2. Иван Виријевић Дипл. правник за правне, кадровске и административне послове ivan.virijevic@pr.ac.rs
3. Благица Данић Технички секретар  
4. Ружица Паунковић Технички секретар ruzica.paunkovic@pr.ac.rs
5. Александар Филиповић Возач  
6. Небојша Јовановић Курир  
7. Радојица Ћирковић Портир  
8. Младен Цветић Портир  
9. Тања Ковачевић Хигијеничар