Изабрани чланови – из реда наставника и сарадника
 
1. др Душко Челић, доцент Председник dusko.celic@.pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
2. др Драган Благић, ванредни професор Заменик председника dragan.blagic@pr.ac.rs Катедра за кривично-правне науке
3. др Владимир Боранијашевић, редовни професор Члан vladimir.boranijasevic@.pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
4. др Олга Јовић Прлаиновић Члан olga.jovic@pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
5. др Бојан Бојанић, ванредни професор Члан bojan.bojanic@pr.ac.rs Катедра за јавно-правне науке
6. др Сaша Атанасов, ванредни професор Члан sasa.atanasov@pr.ac.rs Катедра за кривично-правне науке
7. др Гордана Дамјановић Члан gordana.damjanovic@pr.ac.rs Катедра за међународно-пословно правне науке
8. Јована Миловић, асистент Члан jovana.milovic@pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
 
Из реда ненаставних радника
 
9. Благица Данић Члан blagica.danic@pr.ac.rs
 
Из реда студената
 
10. Антонела Митић Члан antonelamitic123@gmail.com
11. Анђела Ђорђевић Члан djordjevicandjela979@gmail.com
12. Нинослав Радосављевић Члан rninoslav@yahoo.com
 
Именовани чланови од стране Владе Републике Србије
 
13. Љубинко Караџић Члан
14. Марко Данчетовић Члан
15. Далибор Јевтић Члан