Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
УВОД У ПРАВО Проф. др Сава Аксић
РИМСКО ПРАВО Проф. др Огњен Вујовић
 Бранко Шапоњић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
СОЦИОЛОГИЈА
Проф. др Урош Шуваковић

Александра Митровић

РЕТОРИКА Проф. др Огњен Вујовић
Бранко Шапоњић
ПРАВНА И ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА Проф. др Дејан Мировић
Јована Петровић
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА Проф. др Урош Шуваковић
Александра Митровић
ПРАВНО НОРМИРАЊЕ
Проф. др Сава Аксић
УСТАВНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
Анђела Нићифоровић (в)
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Др Ирена Пантић
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
Проф. др Љубомир Митровић
ИЗБОРНО ПРАВО
Проф. др Бојан Бојанић
Анђела Нићифоровић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Проф. др Љубомир Митровић
ПРАВНА ИСТОРИЈА
Проф. др Огњен Вујовић
Бранко Шапоњић
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ Проф. др Јелена Беловић
Јелена Јакшић
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Проф. др Ђорђије Блажић
Доц. др Невена Петровић