РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
ТРГОВИНСКО ПРАВО 06.09.2023 9 Проф. др Страхиња Миљковић
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
30.08.2023 12 Проф. др Владимир Боранијашевић
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО 05.09.2023 13 Доц. др Гордана Дамјановић
КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ 28.08.2023 9 Проф. др Здравко Грујић
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 12.09.2023 9 Проф. др Јелена Беловић
РАДНО ПРАВО 06.09.2023 9 Проф. др Слободанка Перић
ПРАВНА МЕДИЦИНА 06.09.2023 11 Проф. др Драган Благић
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 05.09.2023 12 Проф. др Саша Атанасов
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА 28.08.2023 11 Проф. др Здравко Грујић
ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ 05.09.2023 12 Доц. др Гордана Дамјановић
АРБИТРАЖНО ПРАВО 12.09.2023 12 Проф. др Јелена Беловић
НАУКА О УПРАВЉАЊУ 11.09.2023 12 Проф. др Дејан Мировић
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО 06.09.2023 11 Проф. др Слободанка Перић
ПОРЕСКО ПРАВО 07.09.2023 11 Проф. др Сузана Димић
МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО ПРАВО 07.09.2023 11 Проф. др Сузана Димић
ОРГАНИЗАЦИОНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 30.08.2023 14 Проф. др Владимир Боранијашевић
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО 01.09.2023 11 Проф. др Бојан Бојанић
ПОРЕСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 07.09.2023 12 Проф. др Сузана Димић
МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА 11.09.2023 11 Проф. др Љубомир Митровић
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ 05.09.2023 12  Доц. др Саша Атанасов
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 06.09.2023 11 Проф. др Драган Благић
СОЦИЈАЛНО ПРАВО 06.09.2023 11 Проф. др Слободанка Перић
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ 12.09.2023 11 Проф. др Јелена Беловић
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 11.09.2023 13 Проф. др Љубомир Митровић
ВИКТИМОЛОГИЈА 28.08.2023 12 Проф. др Здравко Грујић
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО 11.09.2023 12 Проф. др Дејан Мировић
КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТ
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ КУПОВИНЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ
СУДСКО И ПОЛИТИЧКО БЕСЕДНИШТВО
БЕРЗАНСКО ПРАВО
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО
ПРАВНА КЛИНИКА
ПОСЛОВНО ПРАВО
СТРУЧНА ПРАКСА
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ
ВИКТИМОЛОГИЈА