РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
ОСНОВИ ПОРОДИЧНОГ И НАСЛЕДНОГ ПРАВА
ОСНОВИ СВОЈИНСКОГ И УГОВОРНОГ ПРАВА
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
СТРУЧНА ПРАКСА 2
КРИВИЧНИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ
КРИВИЧНО ПРАВО
КАТАСТАРСКО ПРАВО
ИЗБОРНО ПРАВО
КРИМИНАЛИСТИКА
ЦАРИНСКИ СИСТЕМ
ЉУДСКА ПРАВА
ОДШТЕТНО ПРАВО
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО
ЗАШТИТА ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ