РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА  ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО 12.09.2023 9 Доц. др Душко Челић
ПОРОДИЧНО ПРАВО 08.09.2023 9 Проф. др Олга Јовић
НАСЛЕДНО ПРАВО 29.08.2023 9 Доц. др Срђан Радуловић
КРИВИЧНО ПРАВО
06.09.2023 9 Проф. др Драган Благић
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
11.09.2023 12 Проф. др Сузана Димић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 29.08.2023 10:30 Др Ирена Пантић
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА 05.09.2023 18:30 Проф. др Урош Шуваковић
ПРАВНО НОРМИРАЊЕ 28.08.2023 10 Проф. др Сава Аксић
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 11.09.2023 12 Проф. др Дејан Мировић
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ 05.09.2023 12 Доц. др Мирјана Ђукић
КРИМИНАЛИСТИКА 05.09.2023 11 Проф. др Мирјана Ђукић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 11.09.2023 11 Проф. др Љубомир Митровић
ПРАВА ДЕТЕТА 08.09.2023 10 Проф. др Олга Јовић
НАСЛЕДНО ПРАВНИ УГОВОРИ 29.08.2023 11 Доц. др Срђан Радуловић
БРАЧНО И ПОРОДИЧНО ИМОВИНСКО ПРАВО 08.09.2023 10 Проф. др Олга Јовић
ПРАВА ЛИЧНОСТИ 12.09.2023 11 Доц. др Душко Челић
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 05.09.2023. 11 Доц. др Гордана Дамјановић
СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА 07.09.2023 12 Проф. др Огњен Вујовић
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО 31.08.2023 12 Проф. др Бојан Бојанић
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ 05.09.2023 11 Доц. др Гордана Дамјановић
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА 28.08.2023 11 Проф. др Здравко Грујић
ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА