1. др Љубомир Митровић, редовни професор
2. др Владимир Вековић, редовни професор
3. др Олга Јовић, редовни професор
4. др Владимир Боранијашевић, редовни професор
5. др Сава Аксић, ванредни професор
6. др Слободанка Перић, редовни професор
7. др Дејан Мировић, редовни професор
8. др Јелена Беловић, редовни професор
9. др Огњен Вујовић, ванредни професор
10. др Страхиња Миљковић, ванредни професор
11. др Саша Атанасов, ванредни професор
12. др Драган Благић, ванредни професор
13. др Душко Челић, доцент
14. др Бојан Бојанић, ванредни професор
15. др Здравко Грујић, ванредни професор
16. др Сузана Димић, ванредни професор
17. др Срђан Радуловић, доцент
18. др Гордана Дамјановић, доцент
19. др Мирјана Ђукић, доцент
20. др Данијела Петровић, доцент
21. др Бранко Милетић, доцент
22. Др Невена Миленковић, доцент
23. Јована Миловић
24. Александра Митровић, асистент
25. Мирјана Иваз, асистент
26. Милица Миџовић, асистент
27. Др Јована Петровић, асистент
28. Јована Краговић, асистент
29. Бранко Шапоњић, асистент
30. Јелена Јакшић, асистент
31. Кристина Савић, асистент
32. Даница Кабашић, асистент
33. Анђела Нићифоровић, сарадник у настави
34. Николина Станковић, сарадник у настави
Чланови наставно-научног већа из реда студената
1. Марко Томашевић
2. Антонела Митић – Високошколска јединица у Врању
3. Николина Гњидић
4. Николина Топличевић
5. Анђела Ђорђевић
6. Александар Лабан
7. Михајло Стоисављевић