• Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици могу уписати сви кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.
 • Сви кандидати полажу јединствени пријемни испит.
 • Пут до стицања статуса студента Правног факултета састоји се из неколико етапа: пријаве на конкурс, полагања пријемног испита и уписа на Факултет.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 • Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици уписује у прву годину ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРАВА за школску 2023/2024. годину у седишту Факултета, и то:  50 студената који сами плаћају школарину (висина школарине је 45.000,00 динара, могућност плаћања у више рата).
  Пријаве на конкурс примају се од 18.09.2023. до 25.09.2023.  године од 8  до 14 часова.
  Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе на увид оригинал документа, а уз пријавни лист на шалтеру студентске службе предају и фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплома о завршном, односно матурском испиту,
  • доказ о уплати у износу од 6.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун Правног факултета: 840 – 1491666 – 31 позив на број  97 – 41 – 310

  Полагање пријемног  испита обавиће се 26.09.2023. са почетком у 10 сати, према распореду који ће кандидати добити приликом пријаве на Конкурс.
  Објављивање прелиминарне ранг листе 26.09.2023. године.
  Након пријемног испита Факултет објављује ранг листу на огласној табли и интернет страници Факултета, у року који је утврђен Конкурсом.
  Примедбе и жалбе на ранг листу достављају се најкасније 36 сати од објављивања, а уз учешће Комисије декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
  Коначна ранг листа објављује се 28.09.2023. године.
  Упис примљених кандидата обавиће се 29. септембра 2023. године.

  Kонкурс за упис на основне струковне студије права

  Пријава на конкурс

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

СПОТ – ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ         

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

СПОТ – СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА

УПИС – ОСС

Тест СРПСКИ ЈЕЗИК     Одговори СРПСКИ ЈЕЗИК

Тест ИСТОРИЈА             Одговори ИСТОРИЈА