Обавештења
Студентски сервиси
Бројке говоре о нама Наша постигнућа
1004 Активних студената
35 Наставника
60 Година постојања
2000 Дипломираних студената - 1999 - 2020
Правни факултет
Високошколска јединица у Врању
Детаљније
Високошколска јединица у Врању
 • ПРИМЕРИ ТЕСТОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ОСНОВИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
 • ПРИМЕРИ ТЕСТОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА OСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
 • КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРАВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

  Пријаве на конкурс примају се 01. и 02.09.2022.  године од 8  до 14 часова.
  Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе на увид оригинал документа, а уз пријавни лист на шалтеру студентске службе предају и фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплома о завршном, односно матурском испиту,
  • доказ о уплати у износу од 5.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун Правног факултета:

  840 – 1491666 – 31  позив на број  97 – 41 – 310

  Полагање пријемног  испита обавиће се 06. септембра 2022. са почетком у 10 сати, према распореду који ће кандидати добити приликом пријаве на Конкурс.
  Објављивање прелиминарне ранг листе 06. септембра 2022. године.
  Након пријемног испита Факултет објављује ранг листу на огласној табли и интернет страници Факултета, у року који је утврђен Конкурсом.
  Примедбе и жалбе на ранг листу достављају се најкасније 36 сати од објављивања, а уз учешће Комисије декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
  Коначна ранг листа објављује се 09. септембра 2022. године.
  Упис примљених кандидата од 12. до 14.09.2022. године.

  1. ТЕКСТ КОНКУРСА
  2. ПРИЈАВА НА КОНКУРС
 • Вести
  12/07/2022 Вести / Високошколска јединица у Врању / Обавештења студенти
  СПОТ - УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ СПОТ - ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ          СПОТ…
  12/07/2022 Вести / Високошколска јединица у Врању / Обавештења студенти
  СПОТ - УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ СПОТ - ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ          СПОТ…
  11/07/2022 Вести / Високошколска јединица у Врању / Обавештења студенти / Пријава испита
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ДА ЋЕ…
  Наши партнери